Auto-avalía as túas destrezas lingüísticas

 Obterás un gráfico informativo sobre as túas destrezas lingüísticas!
                

A ferramenta "Auto-avalía a túa competencia lingüística" axúdache a avaliar o teu nivel de competencia nas linguas que coñeces segundo os seis niveis de referencia definidos dentro do Marco europeo común de referencia para as linguas (MECR). A escala de referencia, desenvolvida polo MECR do Consello de Europa en 2001, é recoñecida como estándar para a gradación da competencia lingüística dun individuo e é empregada amplamente nos sistemas nacionais de ensinanza de linguas, na certificación e polos empresarios.

Cando respondas ás cuestións da aplicación, por favor, recorda que isto é un procedemento de auto-avaliación, que os resultados só reflicten unha parte das túas destrezas e que é un xogo! Só ti coñeces realmente o que podes facer en cada lingua. 

Para saber máis acerca do Marco europeo común de referencia para as linguas: aprendizaxe, ensino, avaliación (MECR), por favor visita a seguinte páxina web.

 

Para webmasters: ¿Queres engadir este xogo flash á túa páxina? Gustaríanos moito. Por favor, engade o seguinte código na túa páxina e envía un correo electrónico a information@ecml.at co URL exacto onde estará: 
 
<iframe height="300" src="http://www.ecml.at/Portals/1/self-evaluate-your-language-skills/GL/index.html" frameborder="0" width="575" scrolling="no">Your Browser Does Not Support Frames</iframe>

Auto-avalía as túas destrezas lingüísticas

 Obterás un gráfico informativo sobre as túas destrezas lingüísticas!
                

A ferramenta "Auto-avalía a túa competencia lingüística" axúdache a avaliar o teu nivel de competencia nas linguas que coñeces segundo os seis niveis de referencia definidos dentro do Marco europeo común de referencia para as linguas (MECR). A escala de referencia, desenvolvida polo MECR do Consello de Europa en 2001, é recoñecida como estándar para a gradación da competencia lingüística dun individuo e é empregada amplamente nos sistemas nacionais de ensinanza de linguas, na certificación e polos empresarios.

Cando respondas ás cuestións da aplicación, por favor, recorda que isto é un procedemento de auto-avaliación, que os resultados só reflicten unha parte das túas destrezas e que é un xogo! Só ti coñeces realmente o que podes facer en cada lingua. 

Para saber máis acerca do Marco europeo común de referencia para as linguas: aprendizaxe, ensino, avaliación (MECR), por favor visita a seguinte páxina web.

 

Para webmasters: ¿Queres engadir este xogo flash á túa páxina? Gustaríanos moito. Por favor, engade o seguinte código na túa páxina e envía un correo electrónico a information@ecml.at co URL exacto onde estará: 
 
<iframe height="300" src="http://www.ecml.at/Portals/1/self-evaluate-your-language-skills/GL/index.html" frameborder="0" width="575" scrolling="no">Your Browser Does Not Support Frames</iframe>