Αυτοαξιολογήστε  τις γλωσσικές σας  δεξιότητες


Θα  έχετε  ένα ακριβές και ενημερωτικό γράφημα σχετικά με τις δεξιότητες σας στις γλώσσες!

Το παιγνίδι «Αυτοαξιολόγησε τις γλωσσικές σου δεξιότητες»  σε βοηθά να  αξιολογήσεις το επίπεδο  προόδου  σου στις γλώσσες που γνωρίζεις σύμφωνα με τα έξι επίπεδα αναφοράς που καθορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (ΚΕΠΑ). Η κλίμακα αναφοράς, που αναπτύχθηκε μέσα στα πλαίσια  του ΚΕΠΑ  από  το Συμβούλιο της Ευρώπης το 2001, αναγνωρίζεται σαν Ευρωπαϊκό πρότυπο για διαβάθμιση της προόδου ενός ατόμου στη γλώσσα  και  χρησιμοποιείται  ευρέως σχετικά με τις γλώσσες  από  εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα για πιστοποίηση  και  από  τους  εργοδότες.

Όταν θα απαντάτε τις ερωτήσεις κατά  την  εφαρμογή παρακαλώ να θυμάστε  ότι  πρόκειται για μια διαδικασία αυτοαξιολόγησης  και τα αποτελέσματα δείχνουν μόνο ένα μέρος των δεξιοτήτων σας και ότι αυτό είναι ένα παιγνίδι! Μόνο εσείς γνωρίζετε το τι μπορείτε πραγματικά να κάνετε με τις γλώσσες σας.

Για να μάθετε περισσότερα για το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες: Μάθηση, Διδασκαλία, Αξιολόγηση  (ΚΕΠΑ)  παρακαλώ επισκεφθείτε την ανάλογη ιστοσελίδα.

 

Για όσους γνωρίζουν το Δίκτυο: θέλετε να προσθέσετε αυτό το ωραίο παιγνίδι στον δικό σας ιστότοπο; Θα χαιρόμαστε αν το θέλετε. Παρακαλώ να στείλετε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: at information(at)ecml.at και με το ακριβές URL θα είναι πάνω. Απλώς ζητούμε από εσάς μια σημείωση για τα δικαιώματα αντιγραφής.
 
<iframe height="300" src="http://www.ecml.at/Portals/1/self-evaluate-your-language-skills/GR/index.html" frameborder="0" width="575" scrolling="no">Your Browser Does Not Support Frames</iframe>

Αυτοαξιολογήστε  τις γλωσσικές σας  δεξιότητες


Θα  έχετε  ένα ακριβές και ενημερωτικό γράφημα σχετικά με τις δεξιότητες σας στις γλώσσες!

Το παιγνίδι «Αυτοαξιολόγησε τις γλωσσικές σου δεξιότητες»  σε βοηθά να  αξιολογήσεις το επίπεδο  προόδου  σου στις γλώσσες που γνωρίζεις σύμφωνα με τα έξι επίπεδα αναφοράς που καθορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (ΚΕΠΑ). Η κλίμακα αναφοράς, που αναπτύχθηκε μέσα στα πλαίσια  του ΚΕΠΑ  από  το Συμβούλιο της Ευρώπης το 2001, αναγνωρίζεται σαν Ευρωπαϊκό πρότυπο για διαβάθμιση της προόδου ενός ατόμου στη γλώσσα  και  χρησιμοποιείται  ευρέως σχετικά με τις γλώσσες  από  εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα για πιστοποίηση  και  από  τους  εργοδότες.

Όταν θα απαντάτε τις ερωτήσεις κατά  την  εφαρμογή παρακαλώ να θυμάστε  ότι  πρόκειται για μια διαδικασία αυτοαξιολόγησης  και τα αποτελέσματα δείχνουν μόνο ένα μέρος των δεξιοτήτων σας και ότι αυτό είναι ένα παιγνίδι! Μόνο εσείς γνωρίζετε το τι μπορείτε πραγματικά να κάνετε με τις γλώσσες σας.

Για να μάθετε περισσότερα για το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες: Μάθηση, Διδασκαλία, Αξιολόγηση  (ΚΕΠΑ)  παρακαλώ επισκεφθείτε την ανάλογη ιστοσελίδα.

 

Για όσους γνωρίζουν το Δίκτυο: θέλετε να προσθέσετε αυτό το ωραίο παιγνίδι στον δικό σας ιστότοπο; Θα χαιρόμαστε αν το θέλετε. Παρακαλώ να στείλετε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: at information(at)ecml.at και με το ακριβές URL θα είναι πάνω. Απλώς ζητούμε από εσάς μια σημείωση για τα δικαιώματα αντιγραφής.
 
<iframe height="300" src="http://www.ecml.at/Portals/1/self-evaluate-your-language-skills/GR/index.html" frameborder="0" width="575" scrolling="no">Your Browser Does Not Support Frames</iframe>