Cамо-проценување на вашите јазични вештиниЌе добиете интересен и информативен графички приказ за вашето  познвање на јазици! 
 
Играта "Само-проценување на вашите јазични вештини “ ви помага да го процените нивото на познавање на јазици кои ги знаете, според шестте референтни нивоа дефинирани во рамките на Заедничката Европска Референтна Рамка за Јазици (ЗЕРР). Нивоата на референца, креирани во рамките на ЗЕРР при Советот на Европа во 2001 година, се признаваат како европски стандард за оценување јазик на поединеци и се широко користени во националниот јазишни образовни системи, во сертификации и од страна на работодавците.
 
При одговарањето на прашањата во оваа апликација не заборавајте дека ова е постапка на само-проценување и резултатите одразуваат само дел од вашите вештини и дека ова е игра! Само вие знаете што навистина може да направите со јазиците кои ги познавате.

За да дознаете повеќе за Заедничката Европска Референтна Рамка за јазици: Учење, Предавање, Отценување (ЗЕРР), ве молиме посетете ја следнава страница.

За веб-администратори:Дали сакате да ја додадете ова flash-игра на вашиот сајт? Ќе ни биде драго доколку ја додадете. Ве молиме превземете го следниов код на вашиот сајт и пратете ни e-mail на information(at)ecml.at со точната URL адреса на која ќе биде поставена играта: 
 
<iframe height="300" src="http://www.ecml.at/Portals/1/self-evaluate-your-language-skills/EN/index.html" frameborder="0" width="575" scrolling="no">Your Browser Does Not Support Frames</iframe>

Cамо-проценување на вашите јазични вештиниЌе добиете интересен и информативен графички приказ за вашето  познвање на јазици! 
 
Играта "Само-проценување на вашите јазични вештини “ ви помага да го процените нивото на познавање на јазици кои ги знаете, според шестте референтни нивоа дефинирани во рамките на Заедничката Европска Референтна Рамка за Јазици (ЗЕРР). Нивоата на референца, креирани во рамките на ЗЕРР при Советот на Европа во 2001 година, се признаваат како европски стандард за оценување јазик на поединеци и се широко користени во националниот јазишни образовни системи, во сертификации и од страна на работодавците.
 
При одговарањето на прашањата во оваа апликација не заборавајте дека ова е постапка на само-проценување и резултатите одразуваат само дел од вашите вештини и дека ова е игра! Само вие знаете што навистина може да направите со јазиците кои ги познавате.

За да дознаете повеќе за Заедничката Европска Референтна Рамка за јазици: Учење, Предавање, Отценување (ЗЕРР), ве молиме посетете ја следнава страница.

За веб-администратори:Дали сакате да ја додадете ова flash-игра на вашиот сајт? Ќе ни биде драго доколку ја додадете. Ве молиме превземете го следниов код на вашиот сајт и пратете ни e-mail на information(at)ecml.at со точната URL адреса на која ќе биде поставена играта: 
 
<iframe height="300" src="http://www.ecml.at/Portals/1/self-evaluate-your-language-skills/EN/index.html" frameborder="0" width="575" scrolling="no">Your Browser Does Not Support Frames</iframe>