Zhodnoďte sami svoje jazykové schopnostiDostanete peknú a informatívnu grafickú tabuľku o Vašich jazykových znalostiach!
 

Program 'Ohodnoť svoje jazykové schopnosti' Vám pomôže odhadnúť stupeň znalosti v jazykoch, ktoré ovládate, podľa šiestich stupňov ovládania jazyka definovaných v rámci Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SEER). Stupne ovládania jazyka, vyvinutých SEER Rady Európy v roku 2001, sú uznávané ako európsky štandard pre hodnotenie jazykovej znalosti jednotlivcov a sú všeobecne používané v rámci národných jazykových vzdelávacích systémov, v rámci jazykových certifikátov a zamestnávateľmi.

Pri odpovedaní na otázky aplikácie prosím pamätajte, že toto je samohodnotiaca procedúra a výsledky odrážajú len časť Vašich schopností. Navyše ide o hru! Iba Vy sami viete čo naozaj dokážete s vašimi jazykm.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazyky: Učenie, Výučba, Hodnotenie(SEER) prosím navštívte nasledujúcu internetovú stránku.

Pre webmasterov : Chcete pridať túto flash hru na vašu internetovú stránku? Budeme potešení ak tak spravíte. Prosím pridajte nasledujúci kód na vašu internetovú stránku a pošlite nám email na information(at)ecml.at s presnou URL bude to na : 
 
<iframe height="300" src="http://www.ecml.at/Portals/1/self-evaluate-your-language-skills/SK/index.html" frameborder="0" width="575" scrolling="no">Your Browser Does Not Support Frames</iframe>

Zhodnoďte sami svoje jazykové schopnostiDostanete peknú a informatívnu grafickú tabuľku o Vašich jazykových znalostiach!
 

Program 'Ohodnoť svoje jazykové schopnosti' Vám pomôže odhadnúť stupeň znalosti v jazykoch, ktoré ovládate, podľa šiestich stupňov ovládania jazyka definovaných v rámci Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SEER). Stupne ovládania jazyka, vyvinutých SEER Rady Európy v roku 2001, sú uznávané ako európsky štandard pre hodnotenie jazykovej znalosti jednotlivcov a sú všeobecne používané v rámci národných jazykových vzdelávacích systémov, v rámci jazykových certifikátov a zamestnávateľmi.

Pri odpovedaní na otázky aplikácie prosím pamätajte, že toto je samohodnotiaca procedúra a výsledky odrážajú len časť Vašich schopností. Navyše ide o hru! Iba Vy sami viete čo naozaj dokážete s vašimi jazykm.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazyky: Učenie, Výučba, Hodnotenie(SEER) prosím navštívte nasledujúcu internetovú stránku.

Pre webmasterov : Chcete pridať túto flash hru na vašu internetovú stránku? Budeme potešení ak tak spravíte. Prosím pridajte nasledujúci kód na vašu internetovú stránku a pošlite nám email na information(at)ecml.at s presnou URL bude to na : 
 
<iframe height="300" src="http://www.ecml.at/Portals/1/self-evaluate-your-language-skills/SK/index.html" frameborder="0" width="575" scrolling="no">Your Browser Does Not Support Frames</iframe>